23/12/2023 – Đà Nẵng – Gala “Chúng tôi là chiến sỹ”

Nhằm tăng thêm trải nghiệm cho sinh viên trong thời gian học tập trong môi trường quân ngũ. trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh trường …