Phá bỏ rào cản ngoại ngữ với Talkshow “Tiếng Anh là chuyện nhỏ”

Hiểu tâm tư của sinh viên khi luôn e ngại môn tiếng Anh, Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã tổ chức Talkshow “Tiếng anh là chuyện nhỏ” và nhận được sự quan tâm của hơn 5.500 sinh viên. Tiếng …