Ở nhà vẫn vui: Event Cosplay phiên bản FPoly Đà Nẵng

Từ ngày 31/05/2021 đến 04/06/2021, Cao đẳng FPT polytechnic Đà Nẵng tổ chức sự kiện trực tuyến cho sinh viên: “Event Cosplay FPoly” với giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên đến “tiền triệu”. Đây là sân chơi trực tuyến …