Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá: Ngành hot trong thời 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh khi các dây chuyền, trang thiết bị máy móc đang dần thay thế sức lao động của con người. Chính …