Dự đoán hành vi tiêu dùng khách hàng sẽ chiếm ưu thế thị trường 2024

“Khách hàng trong 2024 sẽ cần gì?” – Đây là câu hỏi được tìm kiếm phần lớn trên thanh google gần đây. Đối mặt với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ, sự lan truyền mạnh mẽ của Internet …