FPT Polytechnic triển khai hệ thống quản lý dịch vụ sinh viên trực tuyến

Bắt đầu từ ngày 10/8/2021, hệ thống quản lý dịch vụ sinh viên trực tuyến trên AP đã chính thức đi vào hoạt động tại Cao đẳng FPT Polytechnic. Với hệ thống quản lý này, sinh viên có thể đăng …