Sinh viên Điện – Cơ khí FPoly tạm xa thành phố trải nghiệm “Hành trình Tây Bắc” 

Ngày 4, 5 tháng 6 vừa qua, chuyên ngành Điện – Cơ khí trường Cao đẳng FPT Polytechnic kết hợp với phòng QHDN đã tổ chức cho sinh viên ngành Cơ khí chuyến tham quan Nhà máy Thủy điện Hòa …