Dự án khởi nghiệp ấn tượng của sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên

Sau khi tốt nghiệp một trường Cao đẳng và có thời gian du học gần 3 năm, Đặng Đình Luân (Sinh viên ngành Digital Marketing) vẫn quyết định quay về khởi nghiệp tại quê hương. Sự lựa chọn đầu tiên …