Gần 1.000 sinh viên FPoly Hà Nội chuẩn bị cho kỳ học Giáo dục quốc phòng

Từ ngày 24/8 – 06/9 sắp tới đây, gần 1.000 sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội sẽ tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng (GDQP) tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1 – Trường …