Giải cứu TP.HCM khỏi ô nhiễm cùng “hội thi tái chế” của sinh viên FPoly HCM

Ngày 9/4 tới đây, “Hội thi tái chế” sẽ được tổ chức với chủ đề thiết thực, ý nghĩa, nơi để các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic mang tới những ý tưởng tiềm năng về giải cứu môi …