Sự khác nhau giữa useMemo và useCallback trong React Native

React cung cấp cho chúng ta 2 hooks là useMemo và useCallback, chúng rất hữu ích khi bạn xử lý với những hoạt động phức tạp, tốn nhiều thời gian và tài nguyên của ứng dụng. Để không nhầm lẫn và sử dụng …