Tối ưu hóa đường dẫn website với file .htaccess sẽ như thế nào?

Tệp .htaccess là một tệp cấu hình quan trọng cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác quan trọng trong quá trình phát triển và quản lý trang web của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về …