Hybrid Learning – Cách thức giảng dạy đáp ứng mục tiêu giáo dục

Với mục tiêu “học tập không gián đoạn” Hybrid Learning đã và đang được Cao đẳng FPT Polytechnic áp dụng hiệu quả và mang tới lợi ích cho cả giảng viên và sinh viên. Hybrid Learning là gì? Đây là …