Giao thức IGMP: Định nghĩa, đặc điểm và cách hoạt động

IGMP là một giao thức lớp mạng, cho phép các thiết bị trong nhóm Multicasting có thể nhận và gửi các thông điệp. Giao thức này có thể được sử dụng trong các công cụ truyền phát video, chơi game …