Kiến thức cơ bản về Incoterms 2023 – điều khoản và trách nghiệm các bên

Incoterms 2020 là bộ quy tắc có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2020 được phát hành bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), bao gồm 11 điều kiện liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên …