[Android Nâng Cao] Ứng dụng chat với Firebase – Phần 6 (Bài cuối)

Chào các bạn, trong bài 6 và cũng là bài cuối cùng này chúng ta hoàn thành chức năng lấy danh sách message và để ngỏ 1 số tính năng sau để mọi người tiếp tục thực hành nhé! Các …

[Android Nâng Cao] Ứng dụng chat với Firebase – Phần 5

Chào các bạn, trong bài hướng dẫn này chúng ta cùng triển khai màn hình Home và Contact của ứng dụng nhé! Các bạn có thể tham khảo các [Android Nâng Cao] Ứng dụng chat với Firebase phần khác tại …

[Android Nâng Cao] Ứng dụng Chat với Firebase – Phần 3

Chào các bạn, trong phần tiếp theo này chúng ta cùng bắt đầu xây dựng màn hình Sign Up nhé! Các bạn có thể tham khảo các [Android Nâng Cao] Ứng dụng chat với Firebase phần khác tại đây nhé! …