Top 4 kỹ năng cần thiết giúp sinh viên không nên bỏ qua

Bước vào cuộc sống sinh viên trong môi trường cao đẳng, đại học các bạn trẻ sẽ không chỉ phải thay đổi phương pháp học tập mà còn phải học cách tự chăm sóc bản thân hay rèn luyện những …

Teamwork liệu có phải nỗi ám ảnh của sinh viên?

Trong thời đại 4.0 hiện nay, ngoài việc bổ sung các kiến thức chuyên ngành, việc rèn luyện kỹ năng mềm cũng rất cần thiết khi còn là sinh viên. Làm việc nhóm (teamwork) là một trong số những kỹ …

FPoly Cần Thơ: Chú trọng nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên

Lãnh đạo nhóm cần phân biệt được vai trò lãnh đạo và quản lí, tùy thuộc vào mỗi loại hình công việc để đưa ra các mô hình lãnh đạo hiệu quả. Chính vì vậy, Cao đẳng FPT Polytechnic Cần …