Nguyễn Hữu Đô – Ong Vàng kỳ Spring 2023 FPT Polytechnic Tây Nguyên với điểm tổng kết 9,7

Với mức điểm tổng kết 9.7/10, Nguyễn Hữu Đô – sinh viên chuyên ngành Lập trình Web đã xuất sắc đạt danh hiệu Ong Vàng học kỳ Spring 2023 tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên. Trong …