Thông báo tuyển dụng lập trình Backend (Mã TD803)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH BACKEND (Mã tin tuyển dụng TD803) Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic mong muốn được trải nghiệm việc thiết kế và lập trình trong các dự án phần mềm lĩnh …