Backend là gì? Giải mã những thông tin cần biết về Backend

15:28 11/03/2021

Khi bắt đầu tìm hiểu về lập trình web có vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn mà chưa có lời giải đáp. Các ứng dụng công nghệ bây giờ được ví như tảng băng trôi. Tức là có một phần của ứng dụng mà người dùng có thể nhìn thấy, nhưng phần lớn lại không thấy được gì. Đó chính là Backend.

  1. Backend nghĩa là gì?

Trong thế giới máy tính, “backend” đề cập đến bất kỳ phần nào của trang web hoặc chương trình phần mềm mà người dùng không nhìn thấy. Nó tương phản với Frontend , dùng để chỉ Frontend của chương trình hoặc trang web . Trong thuật ngữ lập trình, backend là “lớp truy cập dữ liệu”, trong khi frontend là “lớp trình bày”.

Hầu hết các trang web hiện đại là động, có nghĩa là nội dung trang web được tạo nhanh chóng. Một trang động chứa một hoặc nhiều tập lệnh chạy trên máy chủ web mỗi khi trang được truy cập. Các tập lệnh này tạo ra nội dung của trang, được gửi đến trình duyệt web của người dùng . Mọi thứ xảy ra trước khi trang được hiển thị trong trình duyệt web là một phần của chương trình Backend.

Ví dụ về các quy trình Backend bao gồm:

Xử lý một yêu cầu trang web đến

Chạy một tập lệnh (PHP, ASP , JSP , v.v.) để tạo HTML

Truy cập dữ liệu, chẳng hạn như một bài báo, từ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng truy vấn SQL

Lưu trữ hoặc cập nhật hồ sơ trong cơ sở dữ liệu

Mã hóa và giải mã dữ liệu

Xử lý tải lên và tải xuống tệp

Xử lý đầu vào của người dùng qua JavaScript

Backend developer là gì và công việc lập trình viên backend phải làm

Tất cả các ví dụ ở trên, ngoài ví dụ cuối cùng, là các quy trình phía máy chủ chạy trên máy chủ web. JavaScript là một quy trình phía máy khách, có nghĩa là nó chạy trong trình duyệt web. JavaScript có thể được coi là một Backend hoặc một quy trình Frontend, tùy thuộc vào việc mã có ảnh hưởng đến Frontend hay không.

Phần Backend và Frontend làm việc cùng nhau để tạo ra trải nghiệm người dùng đầy đủ. Dữ liệu được tạo trong chương trình Backend được chuyển đến Frontend và được trình bày cho người dùng. Trong khi một số tổ chức có các nhóm phát triển Backend và Frontend riêng biệt, ranh giới giữa hai lớp hiếm khi là đen và trắng. Do đó, nhiều nhà phát triển viết mã cho cả backend và frontend. Đây được gọi là phát triển toàn ngăn xếp.

LƯU Ý: Backend cũng có thể được viết “backend” (như một danh từ) hoặc “back-end” (như một tính từ). Để đơn giản, “backend” (từ ghép đóng) đã trở thành một thuật ngữ có thể chấp nhận được cho cả hai.

  1. Các kỹ năng và công cụ khi làm Backend

Để máy chủ, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng có thể giao tiếp được với nhau, những người lập trình viên backend sẽ sử dụng những công cụ ngôn ngữ của server – side như là ruby, PHP, Java, Python,.. để có thể tạo dựng một ứng dụng, bên cạnh đó cùng với công cụ như là SQL Server, Oracle và MySQL để thay đổi dữ liệu,  lưu trữ hoặc tìm kiếm  để phục vụ người dùng trong frontend.

Công việc của người lập trình backend cũng đòi hỏi người đó có những yêu cầu kinh nghiệm về các công cụ như CakePHP, Symfony, Zend,.. ngoài ra thì bạn cũng cần trang bị cho mình kinh nghiệm về quản lý phiên bản như của Git, CVS, SVN và kinh nghiệm trong Linux để triển khai và phát triển hệ thống.

Những người làm công việc lập trình backend này để tạo ra hoặc đóng góp phát triển các ứng dụng web thì cần sử dụng công cụ trên cùng với code sạch, portable được lên tài liệu cẩn thận trước đó. Nhưng khi làm việc với code đòi hỏi họ kết hợp những yếu tố kỹ thuật và đưa ra được những giải pháp hiệu quả nhất cho công nghệ kiến trúc.

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2023

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *