PostMan – Phần mềm giả lập HTTP Request cho lập trình viên (phần 2)

Tiếp nối phần 1 với những kiến thức nền tảng về Postman, ở phần 2 của bài viết, công cụ Postman sẽ được bật mí với những tính năng nâng cao đầy thú vị. 1, Một số phương thức giả …