Lễ khởi công Công trình Thanh niên của Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Đại hội Đại biểu Liên Chi Đoàn trường Cao đẳng FPT Polytechnic; đồng thời, hình thành đổi mới sáng tạo hệ sinh thái và khởi nghiệp trong không gian của nhà trường, sáng …