Lễ sơ kết học kỳ Summer 2022 của cán bộ giảng viên FPoly Tây Nguyên

Vào ngày 20/09 vừa qua, Cao Đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức buổi lễ sơ kết học kỳ Summer 2022 cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường tại khu du lịch sinh thái Buôn Ko Tam. …