HN – Hơn 50% sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên có việc làm trước khi nhận bằng

Với hành trang tri thức thu nhận được dưới mái trường, cùng với sự nỗ lực cố gắng từ bản thân, sinh viên FPT Polytechnic đã tự tin sải bước trên đường đời.