Learn By Doing – Phương pháp học tiếng Anh qua thực hành của sinh viên FPoly Cần Thơ

Để học tiếng Anh hiệu quả, các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ đã được trải nghiệm rất nhiều phương pháp độc đáo, trong đó có thể kể đến “Learn By Doing”. Nhắc đến việc học Tiếng …