Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của Cao đẳng FPT Polytechnic

Cao đẳng FPT Polytechnic thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022 dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường. Nhà trường thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên Cao đẳng …

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Dương lịch của Cao đẳng FPT Polytechnic

Cao đẳng FPT Polytechnic thông báo về lịch nghỉ Tết Dương Lịch năm 2022 dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường. Nhà trường thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên Cao đẳng FPT …