Sinh viên FPoly Hà Nội trải nghiệm thú vị với mô hình “Lớp học đảo ngược” – Flipped Classroom

Với mô hình “Lớp học đảo ngược” – Flipped Classroom, giờ học tiếng Anh của sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết.  Lớp học đảo ngược – Mô hình học tập …