Nắm chắc các Collocations thông dụng đi với “Make”

Hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu về các collocations thường gặp đi với động từ”Make” nhé! Make a fortune Make a fortune which means acquire great wealth by one’s own efforts (trở nên giàu có bằng chính thực …