Ấn tượng sản phẩm cắt gọt kim loại của sinh viên Cơ khí tại FPoly Cần Thơ

Vừa qua, sinh viên lớp Công nghệ kỹ thuật Cơ khí K16.3 tại Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ đã có sự thể hiện sáng tạo trong sản phẩm thực hành cắt gọt kim loại.  Module Thực hành cắt gọt …

Sản phẩm hoàn thiện từ Module Cắt gọt kim loại của sinh viên Cơ khí FPoly Cần Thơ

Nhìn lại những sản phẩm hoàn thiện của các bạn sinh viên Cơ khí Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ sau giờ học thực hành Module Cắt gọt kim loại nhé! Module Thực hành Cắt gọt kim loại là module …