Udemy – Cơ hội hay thách thức dành cho sinh viên FPT Polytechnic

Từ 3/1/2023, trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã chính thức chuyển đổi môn Lập trình JavaScript (chuyên ngành Lập trình Web) và môn Khởi sự doanh nghiệp (môn học chung của nhiều chuyên ngành) sang hình thức học tập trực …