Dạy học trực tuyến đối với ngành kỹ thuật trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Vừa qua, Bộ môn Điện Cơ Khí – Trường Cao đẳng FPT Polytechic và Khoa Cơ Khí – Trường Cao đẳng nghề Công Nghệ cao Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến Chia sẻ về dạy …