Bạn phù hợp với ngành PR hay Marketing?

PR và Marketing là hai ngành học có tính chất hoàn toàn khác nhau. Để biết được ngành nào phù hợp với bản thân, sinh viên cần phải có kiến thức tổng quan về cả hai ngành học, đồng thời …

Trash to Treasure: Dự án thiện nguyện vì những hoàn cảnh khó khăn

Vào ngày 7/7/2021 vừa qua tại, nhóm sinh viên của lớp PR16201 – Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh thực hiện dự án “Trash to Treasure” (T2T) nhằm mục đích kêu gọi sự chia sẻ, đóng góp và giúp …