Tôn vinh văn hoá đọc cùng “Ngày hội sách Poly”

Lần đầu tiên được tổ chức tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội, Ngày Hội Sách Poly đã có nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng, đưa văn hóa đọc đến gần hơn với nhiều sinh viên, cán bộ và …