Sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên quay trở lại học tập sau mùa tránh dịch Covid-19

Sáng ngày 02/3, sau hơn một tháng nghỉ tết và tránh dịch Covid-19, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên đã quay trở lại học tập theo hướng dẫn của cán bộ, giảng viên cơ sở. Để chuẩn bị …