Tham gia CLB FPoly Hà Nội để những năm tháng sinh viên không “hoài phí”

Một trong những điều thú vị tạo nên “chất riêng” của cộng đồng sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội chính là sự sôi động trong các hoạt động của câu lạc bộ, đội nhóm.  Tại FPT Polytechnic, mỗi …