Giải đáp thắc mắc cùng sinh viên với talkshow “Định hướng chuyên ngành Java và C#”

JavaScript và C# là 2 ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong hầu hết các môn học ngành Công nghệ thông tin ở FPT Polytechnic. Chính vì vậy, sau khi kết thúc kỳ học đầu tiên, các bạn sinh …