Python là gì? Tự học ngôn ngữ lập trình Python cơ bản

Python là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học (Machine Learning). Vì vậy, các lập trình viên thường sử dụng Python …