Giờ học thực hành nguội – hàn thú vị của sinh viên Cơ khí FPoly Cần Thơ

Sau 2 học kì tạm ngưng do dịch Covid-19, sinh viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí tại Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ đã quay trở lại học trực tiếp với những giờ học thực hành đầy …