Nguyễn Thị Châm – Chủ nhiệm CLB Karate: Cô gái “bé hạt tiêu” nhưng mạnh mẽ với cốt cách “con nhà võ”

Với niềm đam mê võ thuật, ý chí kiên cường và năng lực quản lý ấn tượng, cô gái “bé hạt tiêu” Nguyễn Thị Châm chính là chủ nhiệm đầu tiên của CLB Karate, góp phần lan tỏa tinh thần …