Xưởng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng xây dựng Hệ thống nhà thông minh

Dự án “Hệ thống nhà thông minh – smartphone” thuộc Xưởng thực hành của FPT Polytechnic Đà Nẵng đang nhận được đông đảo sự quan tâm.  Trong bối cảnh thế giới hội nhập kỷ nguyên IOTs (Internet of Things), nhà …