Sinh viên FPoly nói gì về kì thực tập “On Job Traning” ?

On Job Training hay OJT là kì thực tập tại doanh nghiệp dành cho các bạn sinh viên kỳ 6, 7 của Cao đẳng FPT Polytechnic. Đây là khoảng thời gian mà bất kì sinh viên nào cũng mong muốn trải qua. Lần đầu được va …