5 cặp từ dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh có những cặp từ giống nhau đến từng chữ, nhưng khi nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy thứ tự con chữ khác nhau. Chính vì có sự tương đồng như vậy nên các bạn sinh viên …