Poly Check – Những địa điểm sinh viên “trường F” nhất định không thể bỏ qua

Học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội, chắc chắn các bạn tân sinh viên còn nhiều “bỡ ngỡ” hay chưa hiểu hết về các chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban. Vậy, hãy cùng theo chân …