Tuyển sinh 2023: Thí sinh có nên mạo hiểm đăng ký ngành học mới?

Những năm gần đây, bên cạnh việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành chủ lực, nhiều trường cũng mở thêm một số ngành mới nhằm “đón đầu” thị trường lao động. Thêm nhiều ngành học mới hướng đến công …

Đa dạng ngành nghề đào tạo mới trong năm 2023

Tính đến nay đã có thêm nhiều trường đại học thông báo tuyển sinh 2023, trong đó có trường giảm mã ngành, có trường lại mở thêm ngành đào tạo mới hút nguồn nhân lực trong tương lai… Đại học …