[27 – 29/10 – FPT Polytechnic Hà Nội] Lễ hội Halloween 2022 “Behind The Darkness”

Vào ngày 27 – 29/10 sắp tới đây, tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội sẽ diễn ra chương trình chào đón Lễ hội Halloween 2022 cực độc đáo với tên gọi “Behind The Darkness”. Không đơn thuần chỉ là …