“Thần Long vươn mình” – Mô hình cảnh quan cực sáng tạo của giảng viên Thiết kế đồ họa FPT Polytechnic TP HCM

Trong năm Giáp Thìn 2024, giảng viên bộ môn Thiết kế đồ họa FPT Polytechnic TP HCM đã thực hiện dự án độc đáo và ấn tượng: mô hình cảnh quan đầu Thần Long, mang ý nghĩa chào đón một …