10 idioms (thành ngữ) về “đồ ăn” nhưng không phải để “ăn”

Trong tiếng Anh có câu thành ngữ “it’s a hot potato”, có phải là một củ khoai tây nóng hay không? Hoàn toàn không phải. Vậy thành ngữ này dùng để miêu tả điều gì? Hãy cùng xem các thành …