Chiến thắng áp lực thi cử với “How to hack the English exam”

“How to hack the English exam” là sự kiện được tổ chức nhằm giúp các bạn tân sinh viên thực sự hiểu rõ về nội quy và hình thức thi tiếng Anh tại Cao đẳng FPT Polytechnic. Tham dự chương …