Đề tham khảo THPT quốc gia 2019 giảm độ khó, chủ yếu kiến thức lớp 12

News.zing.vn – Đề tham khảo THPT quốc gia 2019 có 90% nội dung thuộc phần kiến thức lớp 12, ít câu hỏi liên quan lớp 10, tập trung chủ yếu cho mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp. Sau khi …

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 sẽ thay đổi như thế nào?

Năm 2019, cách tính điểm tốt nghiệp qua kì thi THPT Quốc gia sẽ thay đổi – giảm 20% điểm trung bình các môn năm 12 thay vì 50% như năm trước. Điểm tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2019 …