Cao đẳng thực hành FPT tuyển sinh khóa học ngắn hạn "Thiết kế nội thất 3D"

Thiết kế nội thất 3D – Nấc thang đưa giới trẻ vươn tới nghề “vàng”

Khóa học ngắn hạn “Thiết kế nội thất 3D” của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic khai giảng vào 10/05/2016 tới sẽ là nấc thang đưa giới trẻ vương tới nghề “vàng”.